Stromčekové ruže

Jesenný predaj volnokorenných sadeníc ruží od 08.10.2018

Volajú ich aj vysokokmenné ruže alebo ružové stromčeky. Stromčekové ruže sú podľa
mnohých najkrajšie. No krása niečo stojí, to platí aj o týchto ružiach – patria totiž medzi
najdrahšie. Triedia sa na klasické stromčekové ruže, kde koruna má tvar gule alebo previslé
(dáždnikové), kde koruna má tvar dáždnika. Výška takýchto ruží je približne 80 – 120 cm.

Počet výsledkov na zobrazenie 28